در بیانیه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» در این خصوص آمده است: وزرای دفاع آمریکا و کره جنوبی تصمیم گرفتند که رزمایش «تک‌خال هوشیار» را به حالت تعلیق دربیاورند.

وی اعلام کرد هدف از این اقدام ارائه فرصتی به روند دیپلماتیک موجود در راستای کمک به خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره بوده است.