در جلسه امروز FATF در مورد رسیدگی به موضوع ایران، تصمیم گرفته خواهد شد که فرصت دیگری به ایران برای عمل به توصیه های این گروه داده شود.

طبق گزارش های رسیده به انتخاب، تصمیم امروز FATF به دنبال تلاش های اروپا، روسیه و چین برای خروج از ایران لیست سیاه، در مقابل لابی های آمریکا و اسرائیل صورت خواهد گرفت