راهکارهایی وجود دارد که می تواند به افزایش قدرت حافظه کمک کند. در ادامه به برخی از این روش ها اشاره می کنیم:

 

_در ذهن خود حساب و کتاب کنید

_مسیرهای خود را تغییر دهید. همیشه از یک مسیر به خانه، محل کار یا خانه دوستانتان نروید

_در کلاس موسیقی ثبت نام کنید

_شعرهای کوتاه حفظ کنید

_سریع به سراغ جواب های آماده نروید، اول فکرکنید و سپس تصمیم بگیرید

_غذاهای فست فودی و ناسالم نخورید

_خشکبار و مغزهای آجیلی را مصرف کنید

_ماهی را در وعده های غذایی خود بگنجانید

_خواب خود را تنظیم کنید

_ورزش کنید

_جدول و معما حل کنید

_مطالعه خود را افزایش داده و در مباحثات شرکت کنید

_جدول ضرب را مرور کنید