جعفر مردانی افزود: ۲ تن از سارقان با شلیک یک گلوله و با تهدید و ایجاد رعب و وحشت حاضران بانک صادرات و با استفاده از ازدحام مردمی در خارج از بانک توانستند این مقدار پول نقد را به سرقت ببرند.

وی گفت: سارقان مسلح با استفاده از یکدستگاه پراید و با استفاده از ازدحام و شلوغی بیرون از بانک گریختند، اما ماموران انتظامی در تعقیب سارقان هستند.

ماموران انتظامی همچنان در حال بررسی چگونگی وقوع سرقت هستند.

برخی شاهدان عینی از تعداد ۳ سارق خبر می دهند و عنوان می کنند دستگیر شده اند.

شهرستان لردگان در ۱۶۰ کیلومتری شهرکرد و محل تردد استان چهارمحال و بختیاری با خوزستان است.