حیدر تورانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شناسایی کتب آموزشی غیرمجاز و غیراستاندارد و برخورد با عاملان آن اظهار کرد: هر ساله طرح سامانبخشی را اجرا و به کتب آموزشی که دارای استانداردهای لازم هستند،  مجوز می‌دهیم.

 

وی افزود: امسال وزیر آموزش و پرورش بخشنامه‌ای صادر و به مدارس ارسال کرد که طی آن برگزاری هرگونه آزمون و ورود کتب کمک درسی و کمک آموزشی به مدارس دوره ابتدایی ممنوع شد، البته بحث کتب آموزشی با کتب کمک درسی متفاوت است. کتاب‌های آموزشی دانسته‌های دانش‌آموزان را تقویت می‌کنند به عنوان مثال حاوی مطالب علمی درباره کهکشان‌ها یا نحوه داستان‌نویسی و بسیاری موضوعات دیگر هستند؛ انتشارات خوبی وجود دارند که کتب مناسبی منتشر می‌کنند و ما آنها را معرفی می‌کنیم تا مدارس و دانش آموزان بتوانند از آنها استفاده کنند.

 

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه در واقع مصوبه‌ای تحت عنوان ۸۲۸ داریم که اختیاراتی برای معرفی کتب همسو به ما می‌دهد اظهار کرد: ۱۰۰۰ ناشر غیردولتی با ما در تعامل هستند و اینگونه نیست که تنها کتب انتشارات معروف را معرفی کنیم

تورانی تاکید کرد: اگر یک انتشارات آموزشگاهی از کتب درسی ما سوءاستفاده و به عنوان مثال بخش‌هایی از آن را عینا کپی برداری کرده و تحت عنوان کمک درسی و حل‌المسائل و ... چاپ و بفروش برساند به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به استلزامات سند تحول بنیادین و همسویی و انطباق محتوای کتب درسی با سند اظهار کرد: برنامه ریزی و چشم انداز انطباق محتوا با سند تحول انجام شده و در حال حرکت به سمت آن هستیم. تغییر کتب درسی به اتمام رسیده است و اکنون فرصت فراهم شده تا شش سیاست راهبردی تعیین شده برای سازمان را به تدریج عملیاتی کنیم. 

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: مدل راهبری اثربخش طراحی شده دارای شش سیاست راهبردی سبک سازی و چابکی برنامه درسی، مرزگستری، ‌ پایداری کتاب‌های درسی، ماندگاری کتاب‌های درسی، انطباق بسته‌های آموزشی با سند تحول و برنامه درسی ملی است که به ارتقای کیفیت محتواهای آموزشی می‌انجامد.