رویترز گزارش داد، ولفگانگ رنر، یکی از فرماندهان ارشد ناتو که نظارت بر مرکز عملیات سایبری جدید این ائتلاف را برعهده دارد، با اشاره به تهدیدهای سایبری موجود تصریح کرد: این حوزه نوظهور است و تهدیدهای مربوط به آن به طور روزافزون افزایش می‌یابد.

او اظهار کرد: ما باید آماده بوده و بتوانیم در فضای سایبری عملیات‌هایی را اجرایی کنیم. در حال حاضر ما از مرز پیشگیری و دفاع عبور کرده‌ایم.

طبق اعلام آژانس اطلاعات و ارتباطات این ائتلاف نظامی، ناتو بر این باور است که شبکه‌های رایانه‌ای آن ماهانه هدف صدها تلاش برای نفوذ قرار می‌گیرد.

ایان وست، رئیس امنیت سایبری این آژانس اعلام کرد: هدف نهایی ما اشراف کامل به فضای سایبری و داشتن فهم لحظه‌ای از وضعیت شبکه‌هایمان است؛ به نحوی که فرماندهان ما بتوانند به این شبکه‌ها اطمینان داشته باشند.