احسان کرمی در جدیدترین پست اینستاگرامی‌اش متنی احساسی برای درگذشت صادق عبداللهی نوشته و آن را با طرفدارانش به اشتراک گذاشته است.

کرمی نوشته: «غمگینم براى رفتن صادق عبدالهى غمگینِ غمگین. سال ١٣٨٥ در یک مهمانى خانوادگى دیدمشون. چون دیوانه رادیو بودم اسم و رسم و صداشونو میشناختم از علاقه بى اندازه خودم به رادیو گفتم و....

شد آغاز زندگى هنرى من...یکسال اول مدام مراقب بود که در رادیو چه برنامه اى برم و با کى دمخور بشم تا آروم آروم خودمو پیدا کردم...

صادق عبدالهى براى همه یک طنز نویس، برنامه ساز و دوست بود اما براى من علاوه بر همه اینها کسى بود که سرنوشتمو تغییر داد و من براى همه عمر مدیونشم....

به احمدرضاى عزیزم و افسانه خانم گرامى و همه همکاران و دوستانم در رادیو و برنامه جمعه ایرانى به خصوص سعیدخان توکل و على آقاى جاوید نیا تسلیت میگم. روحش شاد»

پست احسان کرمی برای صادق عبداللهی