شایان مصلح و محمد انصاری دو بازیکنی هستند که همه از اعتقادات مذهبی‌شان خبر دارند اما آنها با اینکه در پرسپولیس در کانون توجه بیشتری قرار گرفته‌اند و می‌توانند برای جوان‌ها الگو باشند، رفتار متفاوتی را برای بیان عقایدشان در پیش گرفته‌اند.

بر خلاف مصلح، محمد انصاری در این زمینه کاملا با احتیاط پیش می‌رود و عقاید شخصی و مذهبی خود را به گونه‌ای مطرح می‌کند که فوتبالش تحت تاثیر مسائل جانبی قرار نگیرد. او در واقع همیشه فاصله‌اش را با حاشیه‌ها حفظ کرده و زیاد اهل حرف زدن و حضور در رسانه‌ها نیست. طی سه فصل گذشته انصاری با وجود پایبندی‌اش به اصول و عقاید مذهبی و البته تحت تاثیر قرار دادن جوان‌ها، در زمینه فوتبالی و فنی هم نوسان بسیار کمی داشته و همواره یکی از بهترین‌های پرسپولیس بوده است. 

ال آنکه شایان مصلح هم که تا حدودی افراطی عمل می‌کرد و حتی اخیرا دچار مشکل شد ظاهرا روش انصاری را در پیش گرفته است. او در تازه‌ترین ویدیویی که منتشر کرده، گفته قصد دارد عقایدش را در دل خود نگه دارد و کمتر آنها را بروز دهد.