مهندس طاهر موهبتی در دومین جلسه هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر پایه که در محل سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، گفت: در اجرای قانون بودجه ‌سال ۹۷ و قانون برنامه ششم توسعه، تفاهمنامه‌ای بین سازمان‌های بیمه‌گر مبادله شد که یکی از مهم‌ترین کارها ایجاد جمعیت بیمه ‌شدگان، استحقاق سنجی، رفع هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای و اجرای راهنماهای بالینی بود. هرچند در قانون، مسئولیت استحقاق سنجی و رفع ‌هم‌پوشانی بر عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شده، اما واقعیت این است که اگر در محیط و با سازمان‌های بیمه‌گر به وحدت رویه ‌نرسیم، مثل بسیاری از تصمیم‌های دیگر با مشکل مواجه می‌شدیم.‌

 

وی افزود: جلسه‌های بسیار منظمی در زمینه استحقاق سنجی و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای و اجرای راهنماهای بالینی برگزار شد. امروز ‌بعد از تجربه‌ای ۶ ماهه، همه سازمان‌های بیمه‌گر به صورت یکسان تصمیم می‌گیرند تا رفع هم‌پوشانی بین سازمان‌های بیمه‌گر تسری ‌پیدا کند.‌

 

موهبتی ادامه داد: ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد هم پوشانی با سازمان تامین اجتماعی وجود داشته که تاکنون ۲ میلیون ‌هم‌پوشانی بیمه‌ای حذف شده و بخش باقی‌مانده این هم‌پوشانی‌ها بیشتر مربوط به بیمه روستاییان است. البته مهم‌تر از رفع هم‌پوشانی، ‌جلوگیری از ایجاد هم‌پوشانی بیمه‌ای جدید است. با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمان‌های بیمه‌گر، باید به دنبال جلوگیری از ‌ایجاد هم‌پوشانی جدید باشیم. از طرفی کنترل هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در زمان دریافت خدمت نیز در حال انجام است.‌

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: اطلاعات بیمه شدگان به سازمان بیمه درمانی نیروهای مسلح داده شد و تاکنون ۶۵ هزار نفر ‌رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای نیز با این سازمان انجام شده است. درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تصمیم گرفته شد که هر جا در قسمت ‌شهری هم‌پوشانی وجود داشته باشد، بیمه سلامت حذف شده و در روستاها، دفترچه کمیته امداد حذف شود.‌

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی اظهار کرد: در حال حاضر همه سازمان‌های بیمه‌گر به وجود سیستم الکترونیک اعتقاد دارند و در این مسیر حرکت می‌کنند.‌

موهبتی در ادامه درباره شیوه‌نامه همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی گفت: در این راستا پیش‌نویسی آماده و به ‌همه سازمان‌های بیمه‌گر ارسال شد که این شیوه‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر سازمان‌های بیمه‌گر پایه ‌انجام شد.‌

گفتنی است؛ شیوه‌نامه همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در راستای رفع هم‌پوشانی به امضای مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، مدیرعامل بیمه خدمات نیروهای مسلح و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رسید.