غارهای مرمرین شیلی

غارهای مرمرین شیلی

صخره‌های سنگی مان پوپو نر در روسیه

صخره‌های سنگی مان پوپو نر در روسیه

پارک لنا پیلارس  (Lena Pillars) روسیه

پارک لنا پیلارس  (Lena Pillars) روسیه

کانال کورنیس یونان

کانال کورنیس یونان

پل  natural arch در کوهستان تیانمن چین

پل  natural arch در کوهستان تیانمن چین 

چشمه آبگرم بلو لاگون ایسلند

چشمه آبگرم بلو لاگون ایسلند

چاه یعقوب تگزاس

چاه یعقوب تگزاس

مجموعه‌ صخره‌های دریایی آهکی «دوازده حواری یا دوازده فرستاده » در ساحل پارک ملی کمپبل استرالیا

مجموعه‌ صخره‌های دریایی آهکی «دوازده حواری یا دوازده فرستاده » در ساحل پارک ملی کمپبل استرالیا

جزیره سکای اسکاتلند

جزیره سکای اسکاتلند

گذرگاه ساحلی جاینت در ایرلند شمالی

گذرگاه ساحلی جاینت در ایرلند شمالی

آبشار پونگویر ( Pongoir) ویتنام

آبشار پونگویر ( Pongoir) ویتنام

ساحل وایت هاون (Whitehaven) استرالیا

ساحل وایت هاون (Whitehaven) استرالیا

نیوزیلند

نیوزیلند

 

عکس‌ها: sputniknews