اهالی روستای دوضان از توابع استان صنعا که با شوق فراوان یک جشن عروسی برگزار کرده بودند ناگهان با سهل انگاری یکی از میهمانان مجلس شادی به عزا تبدیل شد.

با توجه به هشدارهای متعدد درباره حذف رسم تیراندازی در عروسی ها اما همچنان شاهد اجرای آن در این قبیل مراسم هستیم که متاسفانه اغلب به حوادثی جبران ناپذیر ختم می شود و جشن با مرگ یا جراحت میهمانان به پایان می رسد.

در جشن عروسی متعلق به اهالی روستای مذکور نیز مردی کنترل اسلحه از دستش خارج و اتفاقی چند تیر از آن به سمت حضار شلیک شد. طی این حادثه یک تن کشته وچند میهمان دیگر مجروح شدند. در ادامه لحظاتی  از این اتفاق تلخ را مشاهده می کنید.