اشیایی نوک تیز مانند کارد یا میله را از گوشه‌ی چشمانشان به داخل فرو می‌برند تا چشم‌های خود را بیرون بیاورند. همه‌ساله هزاران هندی از سراسر این کشور به راجستان می‌روند تا شاهد این مراسم عجیب باشند. در ادامه تصاویری از این مراسم را تماشا می‌کنیم، دیدن این عکس‌ها به کودکان توصیه نمی‌شود.

مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند

مراسم درآوردن چشم در هند

منبع : لست سکند