اسپوتنیک نوشت، پلیس ترکیه بازرسی از کنسولگری عربستان در استانبول را آغاز کرد.

عربستان امروز-دوشنبه- مجوز بازرسی از کنسولگری خود در استانبول را صادر کرد.

امروز همچنین خبری در رابطه با ورود مواد شوینده به کنسولگری عربستان در ایتانبول منتشر شد.