امروز ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و  همچنین کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ از نمایشگاه نانوفناوری بازدید کرد.

18-10-15-162626photo_2018-10-15_13-36-09