صادق الحسینی در خصوص جلسه صبح امروز اقتصاددان‌ها با رئیس جمهور و نتایج آن گفت: این جلسه در فضای همراهانه و مثبت برگزار شد و اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف اعم از نهادگراها و معتقدان به اقتصاد آزاد حضور داشتند و نکاتی را مطرح کردند.

وی تصریح کرد: فضای جلسه انتقادی بود و اقتصاددان‌ها ضمن تحلیل شرایط فعلی نکاتی را که می‌تواند در این برهه از زمان مفید باشد مطرح کردند. آنها اشتباهات دولت، وزرا و سیاست‌های اقتصادی را مطرح و راهکارهایی برای خروج از بحران فعلی مطرح کردند که در مقابل رئیس جمهور نیز برخی از این ایرادات را قبول کردند و برخی را وارد ندانستند.

وی افزود: در ادامه نیز رئیس جمهور نکاتی را مطرح کردند و برخی از محدودیت‌های موجود از جمله شرایط مجلس، وضعیت کشور و افراد را بیان کردند.

این اقتصاددان گفت: در نهایت مقرر شد که از ۲۶ نفر شرکت‌کننده در این جلسه چند کمیته برای ارتباط مستقیم با رییس‌جمهور برای ارائه راهکارهای اقتصادی و خروج از بحران تشکیل شود که اصلی‌ترین آنها کمیته بررسی بیکاری، بسته‌های حمایتی و نظام بانکی بود.

الحسینی تصریح کرد:‌ من فکر می‌کنم این جلسه بیشتر در راستای پر کردن شکاف به وجود آمده بین دانشگاه و دولت و شخص رئیس جمهور بود و دولت تلاش داشت که این ارتباط نزدیک‌تر شود.

وی گفت: حضور افرادی همچون آقایان واعظی، ربیعی و همتی نیز در این جلسه نشان از جدی بودن رئیس جمهور برای بررسی راهکارهای اقتصادی بود.

وی افزود: در این جلسه تندترین انتقادات آن هم با زبان تند از طرفی نحله‌های فکری مختلف به شخص رئیس جمهور، سیاست‌های دولت و وزرا مطرح شد که من تاکنون چنین جلسه انتقادی را به یاد ندارم.

الحسینی گفت: یکی از انتقادات اقتصاددانان روند کند تصمیم‌گیری مدیریتی بود و اینکه چرا هنوز برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی وزیر ندارند و کارها عقب افتاده انتقاد دیگر در خصوص سیاست‌های ارزی بود که به رئیس جمهور بیان شد.