«محمدرضا عارف» در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران در مجلس با اعضای شورای شهر تهران افزود: فضای خانه ملت برای اصلاح این قانون فعلا آماده نیست و باید ازطریق تعامل با اداره کل قوانین مجلس در قالب تشکیل کمیته ای پیشنهادهای مطرح شده را پیگیری کرد. 

وی بر ضرورت استفاده از فرصت خدمت گذاری به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: برای داشتن مدیریت شهری موفق چاره ای جز محول کردن تمام امور شهری به پارلمان شهری نداریم و به همین دلیل بازنگری در قانون شوراها باید صورت بگیرد. 

رییس مجمع امید تهران در این جلسه با تشکر از رییس شورای شهر برای دعوت از نمایندگان مجلس به شورای شهر، خاطرنشان کرد: این مجمع متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، استاندار و شهردار تهران، فرصتی برای شهر و ما است تا مردم نتایج رای خود را در مجلس و مدیریت شهری ببیند. 

عارف یادآور شد: در همین راستا نیز برنامه های راهبردی تهیه شد و با تشکیل چند کمیته تخصصی راهبردی تلاش شد وعده هایی که به مردم داده ایم را پیگیری و اجرایی کنیم.

وی از جمله این وعده ها را پافشاری بر درآمدهای پایدار در شهر تهران عنوان کرد و افزود: زیرا معتقدیم نمی توان شهر را با درآمدهای ناپایدار اداره کرد. 

رییس مجمع نمایندگان تهران در مجس همچنین بازنگری قانون شوراها را از دیگر موارد در دست پیگیری ذکر کرد و گفت: مجمع امید تهران در کنار تلاش برای تحقق این وعده ها بر تصویب لایحه درآمدهای پایدار تمرکز ویژه ای دارد.