پایگاه خبری هیل نوشت، ارگان کنگره آمریکا، نتایج نظرسنجی مشترک شبکه خبری «ای بی سی نیوز» و روزنامه «واشنگتن پست» حاکی از آن است رضایت از عملکرد ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره زیر ۵۰ درصد است و فقط ۴۱ درصد از افراد بزرگسال آمریکایی از عملکرد ترامپ راضی هستند. 

مقبولیت شغلی ترامپ به عنوان رئیس جمهوری در ماه آگوست (مرداد) ۳۶ درصد بود. 

اظهارات ترامپ درباره نحوه مدیریت مسائل اقتصادی کشور، باعث تقویت میزان حمایت از وی در نظرسنجی قبلی واشنگتن پست و «ای بی سی نیوز» شد به طوری که ۴۹ درصد از عملکرد او ابراز رضایت کردند و ۴۶ درصد گفتند که عملکرد او را قبول ندارند. 

در فاصله انجام این دو نظرسنجی جدید «ای بی سی نیوز» و «واشنگتن پست»، مجلس سنای آمریکا نامزدی «بِرت کاوانا» برای ریاست دیوان عالی را به دنبال نزاع های بسیار تایید کرد و کاوانا توانست با ۵۰ رای موافق در مقابل ۴۸ رای مخالف به این کرسی دست یابد.

ترامپ و جمهوری خواهان به دو موضوع اقتصاد و تایید کاوانا به عنوان موضوعات کلیدی عامل اتحاد رای دهندگان جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای ماه آینده اشاره کرده اند.

در همه نظرسنجی هایی که واشنگتن پست و شبکه ای بی سی نیوز به طور مشترک از آوریل سال ۲۰۱۷ انجام داده اند، شاخص کلی محبوبیت ترامپ بین ۳۶ و ۴۲ درصد بوده است. 

ارقام پایین میزان پذیرش ترامپ می تواند به جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر آسیب بزند. نتایج جدید نشان داده که ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان کنترل دمکرات ها بر کنگره را به منظور نظارت بر عملکرد رئیس جمهور ترجیح می دهند. در مقابل ۳۹ درصد از رای دهندگان گفته اند که ترجیح می دهند جمهوری خواهان کنگره را در اختیار بگیرند تا امکان فشار برای پیشبرد برنامه های ترامپ حاصل آید.

نظرسنجی شبکه ای بی سی نیوز و واشنگتن پست در بازه زمانی ۸ تا ۱۱ اکتبر (۱۶ تا ۱۹ مهر) و از بین هزار و ۱۴۴ بزرگسال آمریکایی با ضریب خطای ۳.۵ درصد انجام شده است.