منابع خبری از گروگانگیری  و تیراندازی در ایستگاه اصلی قطار کلن خبر می‌دهد.

پلیس آلمان این واقعه را تائید کرد. رسانه‌های محلی می‌گویند که عده‌زیادی از نیروهای مسلح در محل مستقر شده‌اند.