وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

 

وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

وزش باد شدید در مسیر منتهی به چذابه

تخریب مواکب مرزی بر اثر طوفان

 

تخریب مواکب مرزی بر اثر طوفان

سقوط پایه برق و تخریب اکثر مواکب مستقر در شلمچه بر اثر طوفان

سقوط پایه برق و تخریب اکثر مواکب مستقر در شلمچه بر اثر طوفان

سقوط پایه ی برق در منطقه عباره ی خرمشهر

سقوط پایه ی برق در منطقه عباره ی خرمشهر

تصویر وحشتناک از سقوط درخت تنومند در خیابان های اهواز

تصویر وحشتناک از سقوط درخت تنومند در خیابان های اهواز

سقوط درخت در خوزستان

سقوط درخت در خوزستان

شکسته شدن درخت های پارک ورودی شهرستان شوشتر

شکسته شدن درخت های پارک ورودی شهرستان شوشتر

عکس‌ها: میزان ، شبکه خبری خوزستان