باز هم عادل فردوسی‌پور حاشیه‌ساز شد. خبر پخش زنده یکی از مسابقات مهم لیگ ملت‌های اروپا و همزمانی پخش آن با برنامه «۹۰» و در نتیجه لغو پخش این برنامه در این هفته، با رفتارهای عجیب فردوسی‌پور همراه شد، به طوری که وی در گفت وگو با یک رسانه بیان کرده که «کارهای برنامه را طبق روال انجام می‌دهد» و یعنی چنین تصمیمی را قبول ندارد! فردوسی‌پور بارها نشان داده که علاقه دارد خودش را تافته جدا بافته نمایش دهد و حتی طوری وانمود کند که گویی قرار است برنامه از وی گرفته شود!

متأسفانه مجری حاشیه‌ساز برنامه «۹۰» بارها خارج از قاعده رفتار کرده که این رفتار غیرحرفه‌ای، برای صداوسیما دردسرهایی را ایجاد کرده است.