الجزیره به نقل از منابع دادستانی استانبول گزارش داد که مقامات عربستان در تعیین موعد برای بازجویان ترکیه ای در موضوع ناپدید شدن جمال خاشقجی برای بررسی و تفتیش ساختمان کنسولگری عربستان و منزل کنسول سعودی مانع تراشی و تعلل می کنند.

این منابع بیان کردند که تیم ترکیه ای مامور انجام تحقیقات در موضوع ناپدید شدن جمال خاشقجی بارها خواستار تعیین زمان مناسب برای ورود به ساختمان کنسولگری و منزل کنسول واقع در ۳۰۰ متری از کنسولگری شده اما جوابی دریافت نکرده است.

شایان ذکر است که جمال خاشقجی فعال سعودی دوم اکتبر به کنسولگری عربستان در استانبول رفت و دیگر از سرنوشت وی خبری نشد.