سعید جلیلی در اجلاسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر ایران هیچ اقتدار، موفقیت و دستاوردی ندارد، چرا دشمن همه تلاش خود را علیه کشور بکار گرفته است تا موفقیت ایران را بپوشاند. خط مقابل شهادت و آن خطی که عزت و افتخار را برای کشور نمی‌خواهد، ترساندن است اما ملتی که مردانه ایستاده و توانسته این موفقیت‌های بزرگ را برای کشور به ارمغان آورد از چیزی نمی‌ترسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: دشمن از این ناراحت است که آخرین حربه‌های خود علیه نظام اسلامی را بکار گرفته، از حربه نظامی جواب نگرفت، از حربه‌های سیاسی و توطئه‌ها نیز جوابی نگرفت. دشمن امروز نگران این است که باید به بالندگی، تثبیت و پیشرفت جمهوری اسلامی اعتراف کند، با قدرت مردم است که کارهای بزرگ انجام می‌شود.

وی افزود: با استفاده از توانمندی‌های بزرگ ملت، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی در ابعاد جدید جلوه‌های خود را نشان خواهد داد.دشمن نگران است که اگر کارآمدی آخرین ابزار خود را از دست دهد دیگر چیزی برای نشان دادن ندارد، دشمنان نمی‌توانند ایمان مردمی که با نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده را محاسبه کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه دشمن هیچ مضایقه‌ای در هزینه کردن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نکرده است اما خوشبختانه تاکنون موفق نشده است، خاطرنشان کرد: دشمنان در محاسبات خود این را نگنجانده بودند که اگر جنگی را تحمیل می‌کنند ۴۰۰ دانش آموز از شرقی ترین نقطه کشور در جنگ مردانه ایستادگی خواهند کرد. ایران هرآنچه قدرت در منطقه وجود دارد را در اختیار دارد و امروز همه قدرت‌های جهان بیان می‌کنند که ایران کانون امنیت است و این امنیت مثال زدنی است.