وائل عصام در القدس العربی نوشت: این صحبتها پیش از آغاز بحران خاشقجی بود. بحرانی که به دلیل موضوع کشیش آمریکایی در روابط بین ترکیه و آمریکا ایجاد شد، ترکیه را با شرایط اقتصادی سختی مواجه کرده و باعث شد ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یابد. از این رو، ترکها در صدد ایجاد راه حل آبرو مندانه ای برای این بحران با ایالات متحده برآمدند و قدری از زبان چالش برانگیز خود خطاب به امریکایی ها کاستند. البته این مساله بدین معنا نیست که بحران ترکیه با امریکا، دلیل اصلی ایجاد بحران اقتصادی ترکیه بود.

برخی، آزادی کشیش آمریکایی را به مساله رابطه عربستان با پرونده خاشقجی ربط می دهند. اما صحبت از چانه زنی های ترکیه با سعودیها در مورد مساله خاشقجی، قانع کننده به نظر نمی رسد؛ چرا که دولتی با شأن ترکیه، نمی تواند خود را وارد مساله حساسی کند که شهرت منطقه ای و بین المللی اش را به خطر می اندازد. بلکه ترکها، اینطور که به نظر می رسد، با کسی تعارف ندارند و هیچ گاه در مورد این پرونده وارد معامله با عربستان نمی شوند و زمانی که تحقیقات آنها در مورد سرنوشت خاشقجی به پایان برسد، نتایج به دست آمده را اعلام خواهند کرد. اما با توجه به اینکه تاکنون دلیل قاطعی که نشان دهنده کشته شدن جمال خاشقجی باشد به دست نیاورده اند، همچنان به تحقیقات خود تا به دست آوردن مدارک جدید، ادامه می دهند . بدین معنا، در صورتی که قتل اتفاق افتاده باشد، مدرک آن برای ترکها مسجل نیست و همچنان روشن شدن این مساله نیاز به نتیجه گیری های دقیق دارد.

در این میان، در حالی که منابع امنیتی ترکیه اطلاعات به دست آمده خود در مورد ربوده شدن خاشقجی را برای مطبوعات ارسال می کنند، منابع سعودی همچنان در این مورد سکوت اختیار کرده اند.