این بار البته قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها یقه او را گرفته اما عجیب اینکه او بعد از تصویب بندهای جدید این قانون از سرپرستی باشگاه به مدیرعاملی رسید و همچنان شایعه برکناری‌اش را می‌شنویم.

اینکه قانون جدید شامل حال مدیرعامل فعلی پرسپولیس هم می‌شود یا نه، موضوعی است که وزارت ورزش باید درباره‌اش صحبت کند اما شایعه شده که اخیرا تحرکاتی برای تغییر مدیریت باشگاه انجام شده و بدتر اینکه ریشه این شایعه‌ را در شرکت کهن پیشکسوتان پرسپولیس یافته‌اند. در همین رابطه شنیده‌ایم یکی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که محبوبیت زیادی هم دارد، دنبال این است که مقدمات حضور یک مدیر امتحان پس داده را در این باشگاه و در صورت برکناری گرشاسبی فراهم کند.

این در حالی است که حمیدرضا گرشاسبی عملکرد بدی نداشته و در شرایط فعلی هیچ تغییری به سودش نیست. بدتر اما دخالت در امور باشگاه است که امیدواریم واقعیت نداشته باشد چرا که دودش فقط به چشم پرسپولیس می‌رود.