به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جوابیه وزارت نیرو آمده است: «در یک خبرگزاری به نامه تند وزیر نیرو به رئیس‌جمهور اشاره شده است که بدینوسیله خبر یاد شده قویا تکذیب می‌گردد. همچنین هیچ نامه‌ای با مضمون ذکر شده در متن خبر، شامل ورود برخی سازمان‌ها و ارگان‌های غیر مرتبط به بحث آب‌های ژرف از طرف وزیر نیرو به رئیس جمهور محترم ارسال نگردیده است.