کانیه وست در حدود ۱۰ دقیقه در مقابل خبرنگاران صحبت کرد و صداقت ترامپ در عملکردش را ستود.

وی که با فاصله‎‌‌ای کوتاه از دونالد ترامپ نشسته بود، در مورد اصلاحات ترامپ در امور سلامت ذهن و زندان و ارتقای سطح زندگی سیاه پوستان آمریکا صحبت کرد.

وست گفت: رییس ‌‌جمهور آمریکا بسیار شجاع است که با مشکلات عدالت کیفری بر خورد کرده است.

وی همچنین از کمبود حمایت از محافظه کاران در صنعت مطبوعات نام برد و از چگونگی به تصویر کشیدن دونالد ترامپ در رسانه‌‌ها انتقاد کرد.

وی هنگام صحبت ترامپ درباره میزان بالای جرم و جنایت در شیکاگو به سمت او رفت و گفت من عاشق این مرد هستم.

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

 

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ

تصاویر : دیدار همسر کیم کارداشیان با دونالد ترامپ