در پی خبری با عنوان «وزیر نیرو درباره آب‌های ژرف به رئیس جمهور نامه نوشت» وزارت نیرو توضیحاتی ارسال کرد.

در جوابیه وزارت نیرو آمده است: با عنایت به درج خبری با عنوان "وزیر نیرو درباره آب‌های ژرف به رئیس جمهور نامه نوشت" مورخ ۹۷.۷.۱۸ در خبرگزاری فارس، توضیحات زیر جهت روشنگری افکار عمومی به حضور تقدیم می‌شود. لطفاً دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات ضمن اصلاح خبر یاد شده، تکذیبیه این وزارتخانه، در آن رسانه درج شود.

«در خبرگزاری فارس به نامه تند وزیر نیرو به رئیس جمهور اشاره شده است که بدینوسیله خبر یاد شده قویا تکذیب می‌گردد. همچنین هیچ نامه‌ای با مضمون ذکر شده در متن خبر، شامل ورود برخی سازمان‌ها و ارگان‌های غیر مرتبط به بحث آب‌های ژرف از طرف وزیر نیرو به رئیس جمهور محترم ارسال نگردیده است.»