خلیل حیدری مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه با بیان این مطلب گفت : ماموران گمرک پرویز خان در هفته های اخیر در چند عملیات جداگانه و با رصد کامیون های خروجی موفق به کشف بیش از ۲۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.

وی افزود : این کامیون ها عراقی بوده و گالن های سوخت را در کامیون های خود جاسازی کرده بودند. این سوخت های قاچاق از سوی ماموران گمرک شناسایی و توقیف و به نمایندگان شرکت نفت تحویل داده شد.

بنابراین گزارش ؛ علت عمده قاچاق سوخت به دلیل کاهش قیمت داخلی به نسبت کشورهای منطقه و نیز افزایش نرخ ارز است و این مسئله موجب افزایش پرونده های قاچاق سوخت نسبت به سال گذشته شده است.