تمرین تیم ملی ایران بعد از ظهر امروز در کمپ تیم های ملی برگزار شد.قبل از آغاز تمرین جلسه ای بین تاج رییس فدراسیون فوتبال و کی روش سرمربی تیم ملی برگزار شد و چند دقیقه ی باهم گفت و گو کردند.

تمرین تیم ملی ایران برای رویارویی با تیم فوتبال بولوی بعد از ظهر امروز از ساعت ۱۶ در کمپ تیم های ملی برگزار شد.