شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرایط به صورت ویژه و مربوط به پیش فروش جک S۵ و S۳ است.

جزییات شرایط متعاقبا در سایت کرمان موتور به نشانی www.kermanmotor.com اعلام می‌شود.