عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در مصاحبه با روزنامه الشاهد کویت گفت: مردم مصر هرگز بازگشت اخوان المسلمین به قدرت را نخواهند پذیرفت. تا زمانی که من در قدرت هستم اخوان المسلمین هیچ نقشی در کشور نخواهند داشت.

وی گفت: آنچه بهار عربی نامیده می‌شود به دلیل یک مساله اشتباه و با راهکاری اشتباه رخ داد اما مصر از این آشوب سالم بیرون آمد.

سیسی گفت: سوریه در حال خروج از بحران است و به تلاش برای بازسازی مجدد نیاز دارد.

وی بر لزوم افزایش تلاش‌ها و همکاری میان کشورهای عربی برای حمایت از امنیت ملی در برابر خطرات تأکید کرد و گفت که کشورهای عربی با همکاری و همبستگی می‌توانند سپر حمایتی را ایجاد کنند و مانع تجاوزات دیگر کشورها شوند.

سیسی نگرانی خود را از وجود ۳۶ هزار تروریست در سوریه که از سایر کشورهای جهان آمده‌اند، ابراز داشت و گفت: بعد از پایان جنگ‌ها این‌ها به کجا می‌روند. احتمالا برخی طرف‌های اطلاعاتی از آن‌ها برای نابودی منطقه سوءاستفاده کنند.