مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: عامل تنبیه بدنی جمعی از دانش آموزان یکی از هنرستانهای مشهد شناسایی و از سمت خود برکنار شد.

قاسمعلی خدابنده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: همچنین این فرد خاطی جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی و دفتر نظارت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی معرفی شده است.

وی ادامه داد: با این وجود گروهی ویژه به منظور پیگیری موضوع تنبیه بدنی دانش آموزان این هنرستان در محل مدرسه مستقر شده و در حال تحقیق در این زمینه است. علت تنبیه گروهی دانش آموزان از سوی معاون مدرسه بی انضباطی و توهین آنها اعلام شد اما این موضوع تنبیه بدنی را توجیه نمی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طبق قانون تنبیه بدنی به هر شکل و در هر سطحی در مدارس ممنوع و غیرقانونی است لذا با هدف پیشگیری از انجام اقدامات مشابه بعدی، مدیر این هنرستان نیز تذکر کتبی دریافت کرد.

خراسان رضوی دارای یک میلیون و ۲۲۲ هزار دانش آموز است که حدود ۹ درصد جمعیت دانش آموزی کشور را تشکیل می دهند.