محمد جعفر خلخالی رییس شورای شهر رامسر با بیان اینکه مظاهر باقرسلیمی استعفا خود را تقدیم شورا کرد گفت: در جلسه فوق العاده صبح امروز شورای شهر باحضور اکثریت اعضا با استعفای مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر موافقت شد.

وی افزود: پیرو درخواست باقر سلیمی شهردار رامسر مبنی بر استعفا خود بدلیل پاره ای از مشکلات شخصی و خانوادگی ، جلسه ای با حضور تمامی اعضاء شورا تشکیل و موضوع فوق مطرح و پس از شنیدن سخنان وی با اکثریت آراء شورا موافقت خود را با استعفای وی اعلام کرد.

وی گفت: ضمنا شورا با اکثریت آراء با سرپرستی قدرت الله شاه منصوریان به عنوان سرپرست موقت شهرداری موافقت کرد.