طوفان مایکل، روز گذشته به ایالت فلوریدا حمله‌ور شد و همه جا را نابود کرد.

این طوفان، زمانی زیادی پایدار بود و خسارات جانی و مالی زیادی را برجای گذاشت.

در ادامه تصاویر هوایی از پیامدهای این طوفان را مشاهده می‌کنید.