مرد 48 ساله  مصری که به قصد سرقت پول وارد یک آرایشگاه در منطقه المعادی قاهره شده بود حین خروج از آنجا زمان مرگش فرا رسید و کف مغازه افتاد. بنا بر اعلام العربیه این شخص به نام «عزت . ا . ح»، ساعت 10 صبح با لباسی شبیه به روپوش آرایشگران وارد آرایشگاه شد تا کسی به او شک نکند اما پس از برداشتن مبلغ 15 هزار پوند مصری و چند وسیله اجل مهلتش نداد.

گفتنی است طبق گزارش این پایگاه خبری سارق به خاطر کشیدن چک های بی محل به ۱۳ سال زندان محکوم بود. در ادامه لحظه مرگ ناگهانی این مرد را مشاهده می کنید.