براساس توصیه‌های سازمان هواشناسی بهتر از شهروندان هنگام رعدوبرق در فضاهای باز مانند بوستان‌ها نبوده و در صورت امکان در منزل و جاهای سرپوشیده باشند.