همتی (رئیس کل بانک مرکزی) طی نامه‌ای با اشاره به اهمیت حماسه اربعین و حضور میلیونی اقشار مختلف مردم در این رویداد پیشنهاد داد که در محاسبه نرخ ارز زائرین اربعین ٣٥ درصد تخفیف اعمال شود.  

بر این اساس حسن روحانی (رئیس جمهور) ضمن تاکید بر اهمیت حماسه حضور عاشقان امام حسین(ع) با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد.

به این ترتیب هزینه ویزای اربعین حدود ۱۰۷هزار تومان کاهش پیدا می‌کند.

بر طبق این گزارش هزینه ویزای اربعین در حال حاضر ۳۶۸ هزار ۷۰۰ تومان است که با اعمال دستور رئیس جمهور به ۲۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.