لیست مغازه‌های موجود جهت خرید در برخی مناطق تهران به شرح زیر است:

 

 

نرخ مغازه‌ جهت خرید در برخی مناطق تهران