سحر دولتشاهی و باران کوثری در فیلم «عرق سرد» به کارگردانی سهیل بیرقی کنار امیر جدیدی بازی کرده‌اند. 

سحر دولتشاهی و باران کوثری در مراسم اکران «عرق سرد»