این ویدئو یک کلاس از دانش آموزان را در حالی که لباس های نظامی بر تن دارند در حال انجام رژه در مقابل تعدادی مربی نظامی نشان می دهد. ناگهان یکی از دختران حین انجام رژه کفش خود را از دست می دهد اما او بدون آنکه دچار ترس و تشویش شود با خونسردی دوباره کفش خود را پوشیده و به مانور ادامه می دهد. انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی با واکنش کاربران نیز همراه بود. بسیاری از کاربران مهارت این دختر جوان را مورد ستایش قرار دادند. یکی از کاربران در کامنتی نوشت : " عجب مرکز آموزش نظامی خوبی! مشخص است که دختران در این مرکز بخوبی آموزش می بینند." همچنین یکی دیگر از کاربران نوشت : " چه کونگ فو کار ماهری!"

گفتنی است؛ آموزش نظامی برای دانش آموزان مدارس راهنمایی و همچنین دانشجویان دانشگاه ها در چین الزامی است. معمولا طی یک هفته تا دو هفته به دانش آموزان ورزش های آمادگی جسمانی ، مهارت های اولیه نجات و مهارت های نظامی  آموزش داده می شود.