این درختان که هنوز نامی برایشان انتخاب نشده است به صورت خود رو در منطقه ای از سان فرانسیکو رشد می کنند و کوچه ها و خیابان های شهر را بسیار زیبا کرده اند.

 

 

این درختان شکل عجیبی دارند و توجه رهگذران را به خود جلب می کنند. شهروندان در نگاه اول تصور می کنند که این گیاهان مصنوعی هستند ولی پس از لمس شاخ و برگ متوجه طبیعی بودن این درختان می شوند.

آنها گیاهان فانتزی هستند که به مراقبت های ویژه ای نیازمندند که اکنون ده ها سال است در این منطقه رشد می کنند و تبدیل به نوعی نشانه محلی شده‌اند.