هشتمین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان اخلال در بازار موبایل از ساعتی پیش به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران نیز در این جلسه حضور یافت و ضمن قرائت کیفرخواست برخی متهمان، به برخی مشکلات موجود در سیستم اداری که منجر به بروز برخی فسادها شده است اشاره کرد.