برخورد صاعقه به بدنه هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ پس از تیک آف از فرودگاه آمستردام لحظه ای دلهره آور را پدید آورد که البته با حادثه ای همراه نبود و هواپیما با سلامت به مقصد خود رسید.