وزارت خانواده، رفاه و امور اجتماعی اتریش در گزارشی اعلام کرد که اختصاص هزینه های مالی برای آوارگان و مهاجران چندی بعد لطمات جبران ناپذیری به منابع مالی این کشور می زند.

بر همین اساس آنها از دولت خواسته اند تا زمینه را برای خروج از پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل فراهم آورده تا بواسطه آن ضمانت و تعهدی در خصوص رسیدگی به مهاجران متوجه اتریش نشود. 

این در حالی است که دولت روی کار اتریش از چندی پیش سیاست های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده و خواستار کنترل بیشتر مرزهای اروپایی برای ممانعت از ورود پناهجویان و مهاجران شده است.

۱۹۳ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی اعلامیه ای غیرالزام آور را به تصویب رساندند که موسوم به «پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل » است. بر اساس این پیمان کشورها ضمانت می دهند تا شرایط دسترسی آوارگان، مهاجران و پناهجویان به شغل و تحصیل را فراهم آورند.

اکنون با خروج مجارستان و آمریکا تعداد کشورها به ۱۹۱ رسیده است.