«ایرج مسجدی» سفیر ایران در بغداد با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق دیدار و رایزنی کرد.

دفتر عبدالمهدی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در ابتدای این دیدار مامور شدن عبدالمهدی برای تشکیل کابینه عراق را تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت نمود.

بنا بر این بیانیه، در این دیدار تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور همسایه و ادامه همکاری در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و دیگر زمینه ها مورد بحث قرار گرفت.

اهمیت همکاری در زمینه های امنیتی از دیگر محورهای مورد رایزنی در دیدار مسجدی و عبدالمهدی اعلام شده است.