ترکیه دادستان کل این کشور و معاون او را به منظور اتخاذ اقدامات قضایی لازم در خصوص کنسولگری سعودی و پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی تعیین کرد. 

این تصمیم مقامات قضایی ترکیه پس از موافقت ریاض با بازرسی ساختمان کنسولگری سعودی در استانبول گرفته شده است.

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد سعودی‌ها با بازرسی نهادهای امنیتی ترکیه از ساختمان کنسولگری آنها در استانبول در چارچوب تحقیق درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی موافقت کرده‌اند.