بحران رئال باعث شده است تا شایعات در مورد خرید بازیکن در زمستان زیاد شود.

حالا دو نام جدید توسط ادواردو ایندا خبرنگار اسپانیایی مطرح شده است. یکی آدرین رابیو هافبک پی اس جی که در پایان فصل قراردادش به اتمام می رسد و خریدش در زمستان سخت نیست و دیگری هم ایکاردی که رقم فسخ قراردادش ۱۱۰ میلیون یوروست.

البته نزدیک به سه سال دیگر از مدت قرارداد مهاجم آرژانتینی با اینتر باقی است و باید دید او تمایل دارد که زودتر از موعد مقرر با نراتزوری قراردادش را فسخ کند یا خیر.