صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، برآورد خود از ۱۲ شاخص‌ کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸، و پیش‌بینی تا پایان سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴۳۰ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار کاهش می‌یابد. این رقم در سال ۲۰۱۷ برابر ۴۳۰ میلیارد  و ۷۰۹ میلیون دلار بوده است و در سال ۲۰۱۹  نیز به ۳۳۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون دلار کاهش خواهد یافت.

رشد اقتصادی منفی می‌شود

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۵ (۱.۴۷۵-) درصد کاهش می‌یابد. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را  ۳.۷ (۳.۷۳۲) درصد اعلام کرده است.

در عین حال این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۶ (۳.۶۱۱-) درصد خبر می‌دهد.

کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد و از ۱.۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۲۲ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۹ بیشتر کاهش خواهد یافت و به ۱.۱۳ درصد خواهد رسید.

افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی

این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل ۳۵.۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم امسال به ۳۹.۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

همچنین کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ چندان تغییر نخواهد کرد و به ۳۹.۱۵ درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.

کل پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴۰.۴۵ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۷.۹۰ درصد بوده است. پیش‌بینی صندوق برای سال ۲۰۱۹ کاهش این رقم و رسیدن به ۳۹.۴۱ درصد است.

افزایش نرخ تورم

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹.۶ درصد بوده امسال به ۲۹.۶ درصد افزایش می‌یابد. این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ را نیز ۳۴.۱۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

کاهش ۱۳ درصدی صادرات

رشد واردات ایران از ۱۳.۲۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۵.۲۴ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد. همچنین رشد صادرات نیز از منفی ۵.۰۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۸.۱۱ درصد در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد.

این گزارش برای سال ۲۰۱۹، رشد منفی ۱۸.۹۱ درصد در واردات و رشد منفی ۱۷.۹۲ درصد برای صادرات را پیش‌بینی کرده است.

افزایش بیکاری

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش می‌یابد. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش به ۱۴.۲ درصد است.

کاهش درآمدها و مخارج دولت

این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۴.۰۹ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۷.۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند.

افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی بدهی ناخالص دولت

پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بالای ۸۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده می‌شود.

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹.۴۹۱ میلیارد دلار برآورد شده است و با کاهش ۳.۶ میلیارد دلاری پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۸ به ۵.۷۹ میلیارد دلار برسد.