حسینعلی سعدی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)، به عنوان رئیس جدید این دانشگاه منصوب شد.

ریاست این مجموعه از ابتدای تاسیس دانشگاه امام صادق(ع) تا اواسط سال ۱۳۹۳بر عهدهٔ  مرحوم محمد رضا مهدوی کنی بود و  پس از درگذشت وی، فرزندش محمد سعید مهدوی کنی طی یک دورهٔ موقتِ ۳ ساله، ریاست این دانشگاه را بر عهده گرفت.

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) را آصادق آملی لاریجانی (رئیس هیئت امنای دانشگاه) معرفی می‌کند.

حسعدی دارای مدرک دکتری در رشته فقه و حقوق اسلامی است و از سال ۸۹ مدیریت گروه فقه و حقوق و نیز ریاست و عضویت شورای دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع) را عهده دار بوده است.