بزودی روحانی میزبان اصولگرایان خواهد بوداما هنوز زمان دقیق این دیدار مشخص نشده است.

رئیس‌جمهور ۱۱ مهرماه هم میزبان ۲۳ شخصیت اصلاح‌طلب در پاستور بود.